Staonův svět - Průchod ulicí

A mám tady další veselou programovací úložku. A bohužel opět v Pascalu :(

Zadání

Zadání úlohy najdete opět na stránkách cvičícího. Zadání je uložené i v balíku ke stažení.

Řešení

Řešení je celkem přímočaré, prostě beru řádku za řádkou a vybarvuji dostupné části. Časová složitost je O(n.m2), kde n je počet řádek ulice, m je její šířka. Složitost je dána tím, že pro každou řádku barvím jednou zleva (O(m)), jednou zprava (O(m)) a nakonec se složitostí O(m2)sloučím ekvivalentní barvy. Paměťová složitost je O(m) – uchováváma dvě řádky ulice (aktuální a předchozí) plus ještě jednu řádku pro „zavržené“ barvy.

Program

 1. { -- potrebuji nacitaci unitu }
 2. uses ulice;
 3.  
 4. const
 5.   OUTPUT_FILE='vystup.txt';
 6.  
 7. type
 8.   { -- Jedno obarvovaci pole }
 9.   OBarvickyRadka = array[1 .. sirka] of integer;
 10.   { -- cely objekt barvicek }
 11.   OBarvicky = record
 12.     { -- aktualni a predchozi vybarveni ulice }
 13.     barvicky: array[0..1] of OBarvickyRadka;
 14.     { -- zavrzene barvy, ta ktere se pri barveni nezvolila }
 15.     zavrzene: OBarvickyRadka;
 16.     { -- index aktualni radky }
 17.     current: integer;
 18.     { -- aktualni nepouzita barva }
 19.     free_color: integer;
 20.     { -- nejvyssi index barvy v prvni radce }
 21.     first_color: integer;
 22.     { -- priznak, ze tato radka je dostupna }
 23.     reachable: boolean;
 24.   end;
 25.   { -- stav reseni }
 26.   OStatus = record
 27.     { -- stav obarvovani }
 28.     barvicky: OBarvicky;
 29.   end;
 30.  
 31. {====================================================
 32.    PRACE S BARVICKAMI
 33. ====================================================}
 34. { -- inicializace objektu s barvickami }
 35. procedure barvickyInit(var barvicky: OBarvicky);
 36. begin
 37.   barvicky.current := 0;
 38.   barvicky.free_color := 1;
 39.   barvicky.first_color := 0;
 40.   barvicky.reachable := FALSE;
 41. end;
 42.  
 43. { -- alokuje novou nepouzitou barvu }
 44. function barvickyAlloc(var barvicky: OBarvicky): integer;
 45. var
 46.   retval: integer;
 47. begin
 48.   retval := barvicky.free_color;
 49.   barvicky.free_color := barvicky.free_color + 1;
 50.   barvickyAlloc := retval;
 51. end;
 52.  
 53. { -- vrati aktualni nepouzitou barvu }
 54. function barvickyGetCurrColor(var barvicky: OBarvicky): integer;
 55. begin
 56.   barvickyGetCurrColor := barvicky.free_color;
 57. end;
 58.  
 59. { -- vraci novou barvu pro zadanou souradnici. V parametru up
 60.      ocekava barvu ctverce na aktualnim, v parametru next ceka
 61.      barvu predchoziho ctverce (levy nebo pravy podle smeru).
 62.      Zapornou hodnotu povazuje za prekazu). V parametru current
 63.      je barva aktualniho ctverce - pokud je zaporna, jedna se o
 64.      prekazku, pokud je 0, jedna se o zatim neurcenou barvu (v
 65.      prvnim pruchodu). V parametru denied vraci zavrzenou barvu,
 66.      nebo -1, pokud nebyla barva na vyber.}
 67. function barvickyGetNew(
 68.       var barvicky: OBarvicky;
 69.       up: integer;
 70.       next: integer;
 71.       current: integer;
 72.       var denied: integer): integer;
 73. var
 74.   retval: integer;
 75. begin
 76.   denied := -1;
 77.   if current < 0 then
 78.     { -- aktualni je prekazka, nova je take prekazka }
 79.     barvickyGetNew := -1
 80.   else
 81.   begin
 82.     if up < 0 then
 83.     begin
 84.       { -- horni je prekazka, proto zalezi pouze na vedlejsim }
 85.       if next < 0 then
 86.         retval := barvickyAlloc(barvicky)
 87.       else
 88.         retval := next;
 89.     end
 90.     else
 91.     begin
 92.       { -- horni neni prekazka }
 93.       if next < 0 then
 94.         retval := up
 95.       else
 96.       begin
 97.         { -- oba jsou platne, beru ten mensi }
 98.         if next < up then
 99.         begin
 100.           retval := next;
 101.           denied := up;
 102.         end
 103.         else
 104.         begin
 105.           retval := up;
 106.           denied := next;
 107.         end;
 108.       end
 109.     end;
 110.     { -- tady uz znam novou barvu, srovnam s puvodni }
 111.     if (current > 0) and (retval > current) then
 112.       retval := current;
 113.     barvickyGetNew := retval;
 114.   end;
 115. end;
 116.  
 117. { -- vraci index aktualni radky }
 118. function barvickyGetCurrent(var barvicky: OBarvicky): integer;
 119. begin
 120.   barvickyGetCurrent := barvicky.current;
 121. end;
 122.  
 123. { -- vraci index predchozi radky }
 124. function barvickyGetPrev(var barvicky: OBarvicky): integer;
 125. begin
 126.   barvickyGetPrev := 1 - barvicky.current;
 127. end;
 128.  
 129. { -- prehodi aktualni a predchozi radku }
 130. procedure barvickySwap(var barvicky: OBarvicky);
 131. begin
 132.   if barvickyGetCurrent(barvicky) = 0 then
 133.     barvicky.current := 1
 134.   else
 135.     barvicky.current := 0;
 136. end;
 137.  
 138. { -- prevede dany znak z radku ulice na cislo barvy (presneji na
 139.      neurcenou 0, nebo na -1 pro prekazku) }
 140. function barvickyGetColor(character: char): integer;
 141. begin
 142.   if character = '1' then
 143.     barvickyGetColor := -1
 144.   else
 145.     barvickyGetColor := 0;
 146. end;
 147.  
 148. { -- zinicializuje prvni pole podle zadane prvni radky ulice }
 149. procedure barvickySetFirst(var barvicky: OBarvicky; rada: t_rada);
 150. var
 151.   i: integer;
 152.   curr: integer;
 153.   denied: integer;
 154. begin
 155.   curr := barvickyGetCurrent(barvicky);
 156.  
 157.   barvicky.barvicky[curr][1] := barvickyGetNew(
 158.                                     barvicky,
 159.                                     -1, -1,
 160.                                     barvickyGetColor(rada[1]),
 161.                                     denied);
 162.   for i := 2 to sirka do
 163.     barvicky.barvicky[curr][i] := barvickyGetNew(
 164.                                     barvicky,
 165.                                     -1,
 166.                                     barvicky.barvicky[curr][i - 1],
 167.                                     barvickyGetColor(rada[i]),
 168.                                     denied);
 169.   { -- nastavim nejvyssi index barvy v prvni radce }
 170.   barvicky.first_color := barvickyGetCurrColor(barvicky);
 171.   barvicky.reachable := TRUE;
 172. end;
 173.  
 174. { -- provede pruchod zleva }
 175. procedure barvickyLeftRun(var barvicky: OBarvicky; rada: t_rada);
 176. var
 177.   i: integer;
 178.   curr, prev: integer;
 179. begin
 180.   curr := barvickyGetCurrent(barvicky);
 181.   prev := barvickyGetPrev(barvicky);
 182.  
 183.   barvicky.barvicky[curr][1] := barvickyGetNew(
 184.                                     barvicky,
 185.                                     barvicky.barvicky[prev][1],
 186.                                     -1,
 187.                                     barvickyGetColor(rada[1]),
 188.                                     barvicky.zavrzene[1]);
 189.   for i := 2 to sirka do
 190.     barvicky.barvicky[curr][i] := barvickyGetNew(
 191.                                     barvicky,
 192.                                     barvicky.barvicky[prev][i],
 193.                                     barvicky.barvicky[curr][i - 1],
 194.                                     barvickyGetColor(rada[i]),
 195.                                     barvicky.zavrzene[i]);
 196. end;
 197.  
 198. { -- provede pruchod zprava }
 199. procedure barvickyRightRun(var barvicky: OBarvicky);
 200. var
 201.   i: integer;
 202.   curr, prev: integer;
 203.   denied: integer;
 204. begin
 205.   curr := barvickyGetCurrent(barvicky);
 206.   prev := barvickyGetPrev(barvicky);
 207.  
 208.   barvicky.barvicky[curr][sirka] := barvickyGetNew(
 209.                                     barvicky,
 210.                                     barvicky.barvicky[prev][sirka],
 211.                                     -1,
 212.                                     barvicky.barvicky[curr][sirka],
 213.                                     denied);
 214.   for i := sirka - 1 downto 1 do
 215.     barvicky.barvicky[curr][i] := barvickyGetNew(
 216.                                     barvicky,
 217.                                     barvicky.barvicky[prev][i],
 218.                                     barvicky.barvicky[curr][i + 1],
 219.                                     barvicky.barvicky[curr][i],
 220.                                     denied);
 221. end;
 222.  
 223. { -- sloucim ekvivalentni barvy. Tenhle algoritmus neni tak uplne nejhezci,
 224.      ale protoze je umerny kvadratu sirky ulice a sirka ulice je velmi
 225.      kratka, tak se nezatezuji nejakym slozitejsim algoritmem. }
 226. procedure barvickyMerge(var barvicky: OBarvicky);
 227. var
 228.   i, j: integer;
 229.   curr: integer;
 230.   a, b: integer;
 231. begin
 232.   curr := barvickyGetCurrent(barvicky);
 233.   barvicky.reachable := FALSE;
 234.  
 235.   for i := 1 to sirka do
 236.   begin
 237.     { -- pokud tato barva vznikla z nejake zavrzene, nahradim tuto zavrzenou novou }
 238.     if (barvicky.zavrzene[i] > 0) and (barvicky.barvicky[curr][i] <> barvicky.zavrzene[i]) then
 239.     begin
 240.       a := barvicky.zavrzene[i]; b := barvicky.barvicky[curr][i];
 241.       for j := 1 to sirka do
 242.         if barvicky.barvicky[curr][j] = a then
 243.           barvicky.barvicky[curr][j] := b;
 244.     end;
 245.  
 246.     { -- nastavim priznak pruchodnosti }
 247.     if
 248.       (barvicky.barvicky[curr][i] > 0)
 249.       and (barvicky.barvicky[curr][i] < barvicky.first_color) then
 250.       barvicky.reachable := TRUE;
 251.   end;
 252. end;
 253.  
 254. { -- provede jeden krok algoritmu }
 255. procedure barvickyDoStep(var barvicky: OBarvicky; rada: t_rada);
 256. begin
 257.   { -- prehodim aktualni a predchozi radku }
 258.   barvickySwap(barvicky);
 259.   { -- nejprve provedu pruchod zleva }
 260.   barvickyLeftRun(barvicky, rada);
 261.   { -- a ted pruchod zprava }
 262.   barvickyRightRun(barvicky);
 263.   { -- sloucim stejne barvy }
 264.   barvickyMerge(barvicky);
 265. end;
 266.  
 267. { -- vraci TRUE, pokud je aktualni radka dostupna (platne az pro provedeni
 268.      jednoho kroku) }
 269. function barvickyIsReachable(var barvicky: OBarvicky): boolean;
 270. begin
 271.   barvickyIsReachable := barvicky.reachable;
 272. end;
 273.  
 274. {====================================================
 275.    HLAVNI CAST PROGRAMU
 276. ====================================================}
 277. { -- provede postuponou iteraci pres jednotlive radky. Vraci
 278.      TRUE, pokud je ulice pruchozi, jinak FALSE. }
 279. function mainIteration(var status: OStatus): boolean;
 280. var
 281.   rada: t_rada;
 282. begin
 283.   rada := next();
 284.   if rada = '' then
 285.     mainIteration := FALSE
 286.   else
 287.   begin
 288.     { -- zinicializuje prvni radu }
 289.     barvickySetFirst(status.barvicky, rada);
 290.  
 291.     { -- postupne prochazim ostatni radky }
 292.     rada := next();
 293.     while rada <> '' do
 294.     begin
 295.       barvickyDoStep(status.barvicky, rada);
 296.       rada := next();
 297.     end;
 298.  
 299.     mainIteration := barvickyIsReachable(status.barvicky);
 300.   end;
 301. end;
 302.  
 303. procedure main;
 304. var
 305.   status: OStatus;
 306.   ofile: text;
 307. begin
 308.   { -- inicializace barvicek }
 309.   barvickyInit(status.barvicky);
 310.  
 311.   { -- zinicializuji nacitaci unitu }
 312.   ulice_init();
 313.  
 314.  
 315.   { -- otevreni vystupniho souboru }
 316.   assign(ofile, OUTPUT_FILE);
 317.   rewrite(ofile);
 318.  
 319.   { -- proiteruji celou ulici }
 320.   if mainIteration(status) then
 321.     writeln(ofile, 'A')
 322.   else
 323.     writeln(ofile, 'N');
 324.  
 325.   { -- uzavru vystupni soubor }
 326.   close(ofile);
 327.  
 328.   { -- uzavru unitu }
 329.   ulice_done();
 330. end;
 331.  
 332. begin
 333.   main();
 334. end.

Ke stažení

Zdroják, zkušební datové soubory a uložené zadání lze stáhnout zde.

Staon | 1.12.2005 Čt 17:36 | <<< trvalý odkaz >>> | tisk | 5 komentářů

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu

[1] reaguj
Jimi mejl web 1.12.2005 Čt 18:47

Nejak som to nesledoval moc pozorne, ale zda sa mi ze vzhladom na to ze hlavnu rozhodovaciu sekvenciu mas na cca 20 riadkov je to pomerne dost dlhe :D Neviem ako presne by som to robil ja, ale urcite viac stredoskolsky :D

Hlavny problem vidim v tom, ze ked kontrolujes jedno policko, tak nevies ci nakoniec bude patrit do priechodnej casti alebo nie… to netusim ako by som vykseftil :-) Ale musim sa pochvalit ze som spravil vlastny algoritmus na hladanie najkratsej cesty v bludisku zlozenom zo sestuholnikov :P (a vsetky testy boli uspesne)

[2] reaguj
Staon mejl web 2.12.2005 Pá 09:33

[1] Jimi : která část konkrétně ti připadá dlouhá, já ji ještě nějak rozdělím… :-D

Máš přesně pravdu, jakmile ta cesta skrz ulici se někde „vrací,“ tak musím začít slučovat ekvivalenetní barvy a proto je tam ten blbý kvadratický člen ve složitosti. Ale vzhledem k maximální šířce ulice nehodlám vymýšlet něco lepšího :))

Jak jsi procházel bludištěm šestiúhelníků? Sem s tím, na to bych se rád kouknul :))

[3] reaguj
Jimi mejl web 2.12.2005 Pá 11:11

No ono to bolo vo Visual Basicu a potreboval som to na boj v hre :D Tam mas proste na bojovom poli sestuholniky a na niektorych su postavicky a nejaka ina postavicka musi okolo nich prejst aby sa dostala na svoj cielovy sestuholnik… a ten kod ma cca 100 riadkov. Pouzivam tam vlastne 2 zakladne algoritmy, t.j. ak je primarna x-ova suradnica a ak je primarna y-ova suradnica, ktore potom variabilne menim na vsetky mozne kombinacie striedania priorit pre x ci y suradnicu :D chapes? :D :D

[4] reaguj
Jimi mejl web 2.12.2005 Pá 12:10

btw narazil som na sutaz programator roku… nechces sa prihlasit? ;-)

http://www.zive.cz/experti/

[5] reaguj
Staon mejl web 2.12.2005 Pá 22:59

[3] Jimi : no samozřejmě, že chápu, čekal jsi snad něco jiného? :-DDDDD

[4] Jimi : Ani snad ne, taková programátorksá bedna fakt nejsem. Navíc je to moc orientované na Microsoft, vědomostní soutěž z Visual Studia bych vážně nezvládl :(

Přidej komentář!

  Gravatar povolen.

Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky.
Kolik je 3 x 5?
Odpověd: nevím, ale násobení na reálných číslech tvoří komutativní grupu. 237

Autor vzhledu: Staon. Stránky jsou postaveny na redakčním systému RS2 (verze RC2).