Staonův svět - Grep

Update – tak se mi nevynhula chyba. Opravil jsem rovnou dvě.

Tak po osmi letech na mě zase padl Pascal. Bože, jak já tenhle jazyk nesnáším :) Abych si ho trochu oživil, pustil jsem se do jedné úlohy, kterou dělala jiná paralelka jako úkol na cvičeních. Pokud sem zajde nějaký matfyzák, který si neví rady, může se inspirovat. Netvrdím ovšem, že by to byl naprosto čistý ukázkový program. Jen jsem snažil si oživit Pascal a nijak jsem se s programem nepáral :)

Oprava

V programu byly dvě chyby: jedna v generování přechodové funkce, druhá chyba byla způsobena zrychleným vyhodnocováním boolských výrazů ve funkci zpracujPracovni. Program na této stránce už je opravený a je ke stažení opravený zdroják.

Zadání

Zadání sem nebudu opisovat, najdete ho na stránkách cvičícího pana Hrušky. Pokud by sem někdo zavítal v době, kdy už tahle stránka nebude platná, uložil jsem HTML zadání i do taru, který naleznete na spodku stránky.

Řešení

V programu jsem implementoval algoritmus, tak jak je popsaný v zadání. Jen ne úplně přímočaře. Udržuji si pouze pole příznaků použití pozice (tzn. křížky popsané v algoritmu), zatímco tečky si udržuji ve dvou samostatných zásobnících: jeden zásobník je pro tečky, které jsou před znaky – konečný – a druhý pro tečky, které jsou před řídícími znaky regulárního výrazu – pracovní. Jeden krok hlavního algoritmu vypadá pak následovně:

 1. Vynuluj pole příznaků použití (křížky).
 2. Překopíruj tečky z konečného zásobníku do pracovního zásobníku.
 3. Dokud není pracovní zásobník prázdný opakuj kroky 4 až 9.
 4. Vyber tečkupracovního zásobníku. Zjisti všechny pozice, kam se tečka může posunout.
 5. Pokud se tečka přesouvá do pozice na konci výrazu, nikam ji neukládej a ohlaš dosažení konce.
 6. Pokud se tečka přesouvá do pozice, která ma nastavený příznak použití, nic nikam neukládej.
 7. Pokud se tečka přesouvá do pozice před znakem, ulož ji do konečného zásobníku.
 8. Pokud se tečka přesouvá do pozice před řídícím znakem výrazu, ulož ji do pracovního zásobníku.
 9. V obou případech do pole příznaků použití (křížky) nastav příznak.

Musím smutně konstatovat, že nejsem tak dobrý, jako pan Hruška. Oproti jeho dvěma hodinám mi to trvalo napsat čtyři hodiny a má to o zhruba 200 řádek navíc :))

Zdrojový kód

Program jsem psal ve Free Pascalu na Linuxu. Výsledný Pascalský zdroják pak vypadá následovně.

 1. const
 2.   MAX_EXPR = 50;
 3.   EXPR_FILE = 'vyraz.txt';
 4.   INPUT_FILE = 'vstup.txt';
 5.   OUTPUT_FILE = 'my_vystup.txt';
 6.  
 7. type
 8.   { prechodova funkce tecek (prvni hodnota v radce je pocet polozek
 9.     v dane radce) }
 10.   ODelta = array [1..MAX_EXPR + 1, 0..MAX_EXPR + 1] of integer;
 11.   { iterator pro pruchod seznamem prechodu }
 12.   OIterator = record
 13.     radka: integer;
 14.     sloupec: integer;
 15.   end;
 16.   { priznaky pouzitych mist }
 17.   OKrizky = array [1..MAX_EXPR + 1] of boolean;
 18.   { zasobnik }
 19.   OStack = record
 20.     zasobnik: array [1..MAX_EXPR + 1] of integer;
 21.     vrchol: integer{ prvni volna pozice }
 22.   end;
 23.  
 24.   { status reseni ulohy }
 25.   OStatus = record
 26.     vyraz: string;    { regularni vyraz }
 27.     delka: integer;   { delka regularniho vyrazu }
 28.     delta: ODelta;    { prechodova funkce tecek }
 29.     krizky: OKrizky;  { priznaky pouziti pozice }
 30.     konecne: OStack;  { pozice tecek, ktere jsou pred znakem nebo otaznikem,
 31.                         tzn. konecne do dalsiho kroku retezce }
 32.     pracovni: OStack; { pozice tecek, ktere se posouvaji jeste pred dalsim
 33.                         nactenim znaku }
 34.     { zpracovavany retezec }
 35.     retezec: string;
 36.     strlen: integer;
 37.   end;
 38.  
 39. {==================================================
 40.         OPERACE SE ZASOBNIKEM
 41. ==================================================}
 42. procedure stackInit(var stack: OStack);
 43. begin
 44.   stack.vrchol := 1;
 45. end;
 46.  
 47. function stackIsEmpty(var stack: OStack): boolean;
 48. begin
 49.   stackIsEmpty := stack.vrchol = 1;
 50. end;
 51.  
 52. procedure stackPush(var stack: OStack; value: integer);
 53. begin
 54.   stack.zasobnik[stack.vrchol] := value;
 55.   inc(stack.vrchol);
 56. end;
 57.  
 58. function stackPop(var stack: OStack): integer;
 59. var
 60.   val: integer;
 61. begin
 62.   val := stack.zasobnik[stack.vrchol - 1];
 63.   dec(stack.vrchol);
 64.   stackPop := val;
 65. end;
 66.  
 67. {==================================================
 68.         OPERACE S KRIZKY
 69. ==================================================}
 70. procedure krizkyNull(var krizky: OKrizky; delka: integer);
 71. var
 72.   i: integer;
 73. begin
 74.   for i := 1 to delka do
 75.     krizky[i] := FALSE;
 76. end;
 77.  
 78. function krizkyIsSet(var krizky: OKrizky; index: integer): boolean;
 79. begin
 80.   krizkyIsSet := krizky[index];
 81. end;
 82.  
 83. procedure krizkySet(var krizky: OKrizky; index: integer);
 84. begin
 85.   krizky[index] := TRUE;
 86. end;
 87.  
 88. {==================================================
 89.         OPERACE S DELTOU
 90. ==================================================}
 91. procedure deltaInit(var delta: ODelta; delka: integer);
 92. var
 93.   i: integer;
 94. begin
 95.   { vynuluji seznamy prechodu - tzn. kazdemu seznamu nastavim
 96.     nulovou delku }
 97.   for i := 1 to delka do
 98.     delta[i, 0] := 0;
 99. end;
 100.  
 101. procedure deltaFirst(var delta: ODelta; radka: integer; var iterator: OIterator);
 102. begin
 103.   iterator.radka := radka;
 104.   if delta[radka, 0] > 0 then
 105.     iterator.sloupec := 1
 106.   else
 107.     iterator.sloupec := -1
 108. end;
 109.  
 110. function iteratorIsValid(iterator: OIterator): boolean;
 111. begin
 112.   iteratorIsValid := iterator.sloupec > 0;
 113. end;
 114.  
 115. procedure deltaNext(var delta: ODelta; var iterator: OIterator);
 116. begin
 117.   if iterator.sloupec < delta[iterator.radka, 0] then
 118.     iterator.sloupec := iterator.sloupec + 1
 119.   else
 120.     iterator.sloupec := -1
 121. end;
 122.  
 123. function deltaGet(var delta: ODelta; var iterator: OIterator): integer;
 124. begin
 125.   deltaGet := delta[iterator.radka, iterator.sloupec];
 126. end;
 127.  
 128. procedure deltaSet(var delta: ODelta; radka: integer; prechod: integer);
 129. begin
 130.   delta[radka, 0] := delta[radka, 0] + 1;
 131.   delta[radka, delta[radka, 0]] := prechod;
 132. end;
 133.  
 134. {==================================================
 135.         VYPOCET PRECHODOVE FUNKCE
 136. ==================================================}
 137. { -- leva normalni zavorka }
 138. procedure computePointLB(i: integer; var status: OStatus);
 139. var
 140.   j: integer;
 141.   vyvazeni: integer;
 142.  
 143. begin
 144.   {posun za zavorku}
 145.   deltaSet(status.delta, i, i + 1);
 146.   {posun na konec zavorky}
 147.   vyvazeni := 1; j := i + 1;
 148.   while vyvazeni > 0 do
 149.   begin
 150.     if status.vyraz[j] = '(' then inc(vyvazeni)
 151.     else
 152.       if status.vyraz[j] = ')' then dec(vyvazeni);
 153.     j := j + 1;
 154.   end;
 155.   j := j + 1; {preskocim hvezdicku}
 156.   deltaSet(status.delta, i, j);
 157. end;
 158.  
 159. { -- leva slozena zavorka }
 160. procedure computePointLCB(i: integer; var status: OStatus);
 161. var
 162.   j, vyvazeni: integer;
 163. begin
 164.   deltaSet(status.delta, i, i + 1);   {posun za zavorku}
 165.  
 166.   vyvazeni := 1; j := i + 1;
 167.   while(vyvazeni > 0) do
 168.   begin
 169.     case status.vyraz[j] of
 170.       '{': inc(vyvazeni);
 171.       '}': dec(vyvazeni);
 172.       '|': if vyvazeni = 1 then deltaSet(status.delta, i, j + 1);
 173.     end;
 174.     j := j + 1;
 175.   end;
 176. end;
 177.  
 178. { -- prava normalni zavorka }
 179. procedure computePointRB(i: integer; var status: OStatus);
 180. var
 181.   j, vyvazeni: integer;
 182. begin
 183.   { posun za zavorku a hvezdicku }
 184.   deltaSet(status.delta, i, i + 2);
 185.  
 186.   {posun na zacatek zavorky }
 187.   vyvazeni := 1; j := i - 1;
 188.   while(vyvazeni > 0) do
 189.   begin
 190.     case status.vyraz[j] of
 191.       ')': inc(vyvazeni);
 192.       '(': dec(vyvazeni);
 193.     end;
 194.     j := j - 1;
 195.   end;
 196.   deltaSet(status.delta, i, j + 2);
 197. end;
 198.  
 199. { -- prava slozena zavorka a tecka pred svislitkem }
 200. procedure computePointRCB(i: integer; var status: OStatus);
 201. var
 202.   j, vyvazeni: integer;
 203. begin
 204.   {najdu koncovou zavorku}
 205.   vyvazeni := 1; j := i;
 206.   while(vyvazeni > 0) do
 207.   begin
 208.     case status.vyraz[j] of
 209.       '{': inc(vyvazeni);
 210.       '}': dec(vyvazeni);
 211.     end;
 212.     j := j + 1;
 213.  
 214.   end;
 215.   deltaSet(status.delta, i, j);
 216. end;
 217.  
 218. { -- normalni znak, nebo otaznik }
 219. procedure computePointChar(i: integer; var status: OStatus);
 220. begin
 221.   deltaSet(status.delta, i, i + 1);
 222. end;
 223.  
 224. procedure computeTransition(index: integer; var status: OStatus);
 225. begin
 226.   { ten zku*veny Pascal nema default vetev caseu, takze
 227.     musim vnorovat ify }
 228.   if status.vyraz[index] = '(' then
 229.     computePointLB(index, status)
 230.   else
 231.   begin
 232.     if status.vyraz[index] = '{' then
 233.       computePointLCB(index, status)
 234.     else
 235.     begin
 236.       if status.vyraz[index] = ')' then
 237.         computePointRB(index, status)
 238.       else
 239.       begin
 240.         if (status.vyraz[index] = '}') or (status.vyraz[index] = '|') then
 241.           computePointRCB(index, status)
 242.         else
 243.         begin
 244.           { hvezdicku ignoruji, tu uz preskakuji pri vytvareni delty }
 245.           if status.vyraz[index] <> '*' then
 246.             computePointChar(index, status)
 247.         end
 248.       end
 249.     end
 250.   end
 251. end;
 252.  
 253. procedure computeDelta(var status: OStatus);
 254. var
 255.   i: integer;
 256. begin
 257.   { zinicializuji deltu }
 258.   deltaInit(status.delta, status.delka);
 259.   {pro kazdou moznou pozici tecky si spocitam prechodovou funkci
 260.    - vynechavam koncovou tecku, protoze ta znamena konec a dal se
 261.    z ni neskace. }
 262.   for i := 1 to status.delka do
 263.     computeTransition(i, status);
 264. end;
 265.  
 266. {==================================================
 267.         VLASTNI ZPRACOVANI RETEZCE
 268. ==================================================}
 269. { test, zda jsem pred nejakym ridicim znakem }
 270. function jePracovni(var status: OStatus; tecka: integer): boolean;
 271. begin
 272.   if (status.vyraz[tecka] = '(') or (status.vyraz[tecka] = '{')
 273.        or (status.vyraz[tecka] = ')') or (status.vyraz[tecka] = '}')
 274.        or (status.vyraz[tecka] = '*') or (status.vyraz[tecka] = '|') then
 275.     jePracovni := TRUE
 276.   else
 277.     jePracovni := FALSE
 278. end;
 279.  
 280. { vraci TRUE pokud je tecka pred znakem, ktery odpovida zadanemu }
 281. function srovnani(var status: OStatus; tecka: integer; znak: char): boolean;
 282. begin
 283.   srovnani := (status.vyraz[tecka] = '?') or (status.vyraz[tecka] = znak);
 284. end;
 285.  
 286. { Vlozi tecku do prislusneho zasobniku. Vraci TRUE, pokud tecka dosla
 287.   na konec reg. vyrazu. }
 288. function nastavTecku(var status: OStatus; tecka: integer): boolean;
 289. begin
 290.   if tecka > status.delka then
 291.     nastavTecku := TRUE     { -- konec vyrazu }
 292.   else
 293.   begin
 294.     { -- pokud uz je krizek nastaveny, tecku zahodim }
 295.     if not krizkyIsSet(status.krizky, tecka) then
 296.     begin
 297.       { -- nastavim krizek, abych si sem nestrkal dalsi tecku }
 298.       krizkySet(status.krizky, tecka);
 299.       if jePracovni(status, tecka) then
 300.         { -- tecka je pred nejakym ridicim znakem, vlozim ji do pracovniho
 301.              zasobniku }
 302.         stackPush(status.pracovni, tecka)
 303.       else
 304.         { -- tecka je pred znakem ci otaznikem, vlozim do konecneho zasobniku }
 305.         stackPush(status.konecne, tecka);
 306.     end;
 307.     nastavTecku := FALSE;
 308.   end;
 309. end;
 310.  
 311. { Prekopiruje vsechny tecky pred znaky do pracovniho zasobniku, aby
 312.   se zpracovaly. }
 313. procedure kopirujTecky(var status: OStatus);
 314. begin
 315.   while not stackIsEmpty(status.konecne) do
 316.     stackPush(status.pracovni, stackPop(status.konecne))
 317. end;
 318.  
 319. { vypocet vsech pracovnich tecek. Vraci TRUE, pokud dosla tecka na konec
 320.   regularniho vyrazu. }
 321. function zpracujPracovni(var status: OStatus; i: integer): boolean;
 322. var
 323.   tecka: integer;
 324.   end_flag: boolean;
 325.   iterator: OIterator;
 326. begin
 327.   end_flag := FALSE;
 328.  
 329.   while not stackIsEmpty(status.pracovni) do
 330.   begin
 331.     tecka := stackPop(status.pracovni);
 332.     if jePracovni(status, tecka) then
 333.     begin
 334.       { -- tecka je pred pracovnim znakem, projdu vsechno z delty a vlozim
 335.            do zasobniku }
 336.       deltaFirst(status.delta, tecka, iterator);
 337.       while iteratorIsValid(iterator) do
 338.       begin
 339.         end_flag := nastavTecku(status, deltaGet(status.delta, iterator)) or end_flag;
 340.         deltaNext(status.delta, iterator);
 341.       end;
 342.     end
 343.     else
 344.     begin
 345.       { -- tecka je pred znakem, srovnam }
 346.       if srovnani(status, tecka, status.retezec[i]) then
 347.         end_flag := nastavTecku(status, tecka + 1) or end_flag;
 348.     end;
 349.   end;
 350.   zpracujPracovni := end_flag;
 351. end;
 352.  
 353. { Hlavni telo algoritmu. Vraci TRUE, pokud byl retezec prijat, jinak FALSE }
 354. function hlavni_telo(var status: OStatus): boolean;
 355. var
 356.   i: integer;
 357.   end_flag: boolean;
 358. begin
 359.   for i := 1 to status.strlen do
 360.   begin
 361.     { -- prenesu tecky do pracovniho zasobniku }
 362.     kopirujTecky(status);
 363.     { -- smazu krizky }
 364.     krizkyNull(status.krizky, status.delka);
 365.     { -- dokud mam tecky na pracovnim zasobniku, tak pracuji }
 366.     end_flag := zpracujPracovni(status, i);
 367.     { -- dosli jsme na konec. To me ale zajima jen na konci retezce }
 368.     if i < status.strlen then end_flag := FALSE;
 369.   end;
 370.  
 371.   hlavni_telo := end_flag;
 372. end;
 373.  
 374. function start(var status: OStatus): boolean;
 375. begin
 376.   { -- inicializace zasobniku }
 377.   stackInit(status.pracovni);
 378.   stackInit(status.konecne);
 379.   { -- vlozim pocatecni tecku }
 380.   krizkyNull(status.krizky, status.delka);
 381.   if nastavTecku(status, 1) then
 382.     start := TRUE
 383.   else
 384.   begin
 385.     { -- zpracuji vsechny tecky pred zavorkami jeste pred tim, nez zacnu cist
 386.          prvni znak. }
 387.     if zpracujPracovni(status, 1) and (status.strlen = 0) then
 388.       start := TRUE
 389.     else
 390.       { -- vyvolam hlavni telo algoritmu, tzn. zacnu cist znak po znaku
 391.            vstupniho retezce a srovnavam s regularnim vyrazem. }
 392.       start := hlavni_telo(status);
 393.   end;
 394. end;

Zbytek programu už není nijak zajímavý, je to jen vstup ze souborů a výstup do souborů.

Soubory ke stažení

Kompletní zdroják ke stažení včetně HTML se zadáním je zde. Pokud se najde pár dalších magorů jako já, kteří píší Pascal v geditu, překládají v řádce a ladí v gdb nebo v DDD, možná se jim bude hodit definiční soubor pro zvýrazňování syntaxe pro GtkSourceview.

Staon | 23.11.2005 St 20:54 | <<< trvalý odkaz >>> | tisk | 6 komentářů

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu

[1] reaguj
ZuSka 17.11.2005 Čt 13:38

uzasne :D

[2] reaguj
Jimi mejl web 17.11.2005 Čt 13:38

Pascal zboznujeeem :-))) Ale ty programujes tak.. tak.. tak programatorsky :D velke/male pismena v premennych, kopec funkcii, potom sa v tom clovek ako ja nevyzna :D Ale inak rozhodne gratulujem… ak je k comu :D

[3] reaguj
Staon mejl web 17.11.2005 Čt 14:21

[1] ZuSka : jj, já jsem si myslel, že ty to oceníš ;))

[2] Jimi : Oh, děkuji. Nějak programátorsky bych programovat chtěl :)) Gratulovat asi není příliš k čemu. Právě jsem zvládl úlohu pro prváky, což by asi pro inženýra výpočetní techniky neměl být problém… :-D

[4] reaguj
miira web 17.11.2005 Čt 19:06

Pascal vypadá děsně nebezpečně :] Ale ono pro takovýho lamera jako já vypadá děsně nebezpečně všechno :D

[5] reaguj
dawon web 24.11.2005 Čt 08:54

to je nádhera :)

[6] reaguj
Staon mejl web 26.11.2005 So 01:32

[5] dawon : viď. Že mám ten zdrojákhezky vybarvený? ;))

Přidej komentář!

  Gravatar povolen.

Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky.
Autor stránek Staonův svět se jmenuje?
Odpověd: Cornelius Latipus Staon

Autor vzhledu: Staon. Stránky jsou postaveny na redakčním systému RS2 (verze RC2).