Staonův svět - Literární poklesky

Asi jste si již všimli, trpím už asi rok nedostatkem polibků bloggerské můzy. Tedy vás aspoň oblažím, aby tady aspoň něco nového přibylo a protože leže churav se přišerně nudím, několika citáty z Literárních poklesků Stephena Leacocka.

O svém otci věděla Gertruda ještě méně. Pouze to, že to byl urozený anglický gentleman, který prošel na svých potulkách mnoha zeměmi. Jediné, co Gertrudě odkázal, byla ruská gramatika, rumunská konverzace, teodolit a příručka o důlním inženýrství.

… upoutal její oko jistý inzerát.

„Hledá se guvernantka; musí ovládat francouzštinu, italštinu, ruštinu a rumunštinu, hudbu a důlní inženýrství…“

Gertruda a Ronald byli oddáni. Jejich štěstí bylo úplné. Máme říkat víc? Ano, jenom tohle. Hrabě se několik dní nato zabil na lovu. Hraběnku sklál blesk. Obě děti spadly do studně. A tak bylo Gertrudino a Ronaldovo štěstí dokonalé.

Guvernantka Gertruda

„Dokážu to,“ zamumlal Veliký detektiv.

„Povstaňte milostivá paní,“ pokračoval. „Neobávejte se ničeho. Já sám se převléknu za toho psa!!!

Veliký detektiv bohužel opomněl zaplatit psí dávku, byl chycen a utracen antouškem. To ovšem už v nejmenším nesouvisí s naším vyprávěním a zmiňujeme se o tom závěrem jen jako o drobné kuriozitě.

Záhada k zbláznění aneb Defektní detektiv

Filip F. – kterému říkáme Fyziologický Filip – kráčel zvolna mezi živými ploty v rozbřesku červnového léta a představoval skvělý exemplář mladého mužství. Tím myslíme, že jeho skelet byl delší, než průměrně bývá, a že místo opičího postoje kráčel vzpřímeně s lebkou vybalancovanou na horním konci páteře způsobem zřídkakdy překonaným i v anatomickém muzeu. Mladý muž se zdál v plném rozkvětu dokonalého zdraví, nebo abychom to řekli přesněji, jeho tělesná teplota byla 36,6 Celsia, jeho respirace normální a jeho pokožka zcela prostá prašiviny, infekční růže a tropické svědivky.

V zatáčce mezi ploty Filip náhle zpozoroval mladou dívku, kráčející mu vstříc. Ačkoliv její skelet byl kratší než jeho, držela se její páteř rovněž vzpřímeně a Filip na první pohled postřehl, že nejde o samičku šimpanze.

Fyziologický Filip – povídka z učebnice

Pro ilustraci jsem vybral z poetů minulé generace a z dnešních autorů píšících prózou některé úryvky, které spolu výmluvně konstrastují. Zde je například úryvek z básníka Greye, dosud známého badatelům ve školních škamnách:

Což v urně nebo v bustě na hrobkách
se v těla schránu vrátí prchlý duch?
Což můž' břesk pocty vzkřísit zmlklý prach
či lichocení vniknout v smrti sluch?

V podstatě stejnou myšlenku, avšak v jiné formě, čteme v současném úryvku z Huxleyho Fyziologie.

„Na otázku, jestli je možno po okamžiku, kdy nastala smrt, uvést srdeční komory znovu do pohybu umělým zaváděním kyslíku, musíme rozhodně odpovědět záporně.“

Pomíjení poety

A teď si probereme otázku mikrobů a bacilů. Nebojte se jich! To je všechno. O nic jiného nejde, a když si to jednou uvědomíte, nemusíte si s nimi už nikdy dělat starosti.

Když uvidíte takového bacila, pusťte se rovnou k němu a přísně si ho změřte! Uvidíte, že bude takhle maličký!

Jak se dožít 200 let

Staon | 2.1.2008 St 22:00 | <<< trvalý odkaz >>> | tisk | 0 komentářů

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu

Přidej komentář!

  Gravatar povolen.

Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky.
Internetový časopis iHrom je?
Odpověd: počítačová hra časopis

Autor vzhledu: Staon. Stránky jsou postaveny na redakčním systému RS2 (verze RC2).